KOCSOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Üdvözöljük községünk honlapján!

Hírek
Új sarc a kazánokra
A kormány a napelemek mellett az elektromos vezérlésű fűtőberendezésekre is termékdíjat vetett ki. De hogy mennyit kell majd emiatt fizetni az államkasszába, az nem egyértelmű.
2015-01-29 10:07:32
Mi mennyi 2015-ben?
A Tolna megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közzétett egy hasznos pdf-et, melyen listázzák, a hatályos megállapított összegeket, melyet most közzéteszünk.
2015-01-29 11:16:32
Szociális ellátások 2015-ben
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik...
2015-01-29 11:25:51
Tisztelt Ebtartó!
Kocsola község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
2015-02-05 09:38:32
Megszűnik a méltányossági ápolási díj
Márciustól teljesen megszűnik a méltányossági ápolási díj, emiatt több ezer család kerülhet bajba.Az ápolási díj helyett az önkormányzatok más jogcímen támogathatják a szóban forgó családokat, de ehhez az állam már nem ad pénzt.
2015-01-29 09:57:06
Heti horoszkóp
Érvényes : 2016 január 04 - 2016 január 10.
2015-01-29 14:37:37
Veszettség elleni pótvédőoltás
Pót védőoltás Kocsolán
2015-04-21 09:44:20
Időjárás előrejelzés
Kocsola időjárás előrejelzése
2015-04-22 09:09:48
Forrásfigyelő.hu

Tájékoztató

 

Az ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó hidroglóbusz felújítási munkálatok miatt 2015. április 13-tól 2015.május 04-ig 00:00-24:00 között nyomásesés, víz-zavarosodás, időszakonként vízhiány várható.

A kényelmetlenségekért a kivitelezők kérik a lakosság szíves megértését.

 

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÚJ SZABÁLYAI

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan:

„225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

 

Belterületi szabadtéri égetés

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésén módosította a belterületi szabadtéri égetés szabályait.

Az új szabályozás szerint a községünk belterületén minden pénteken 17 és 20 óra között engedélyezett a szabadtéri égetés.

 

Kérjük, figyeljenek arra, hogy abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek és az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást, mely tűzvédelmi bírság kiszabásával zárul.

 

FELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk közmunkásai megkezdték községünk útjainak, járdáinak, közterületeinek rendbetételét, tisztítását.

A munkálatok elvégzése érdekében kérjük, hogy a közterületen tárolt dolgaikat a saját területükön szíveskedjenek elhelyezni, ezzel ne akadályozzák a munkálatokat.

A többször módosított és kiegészített 8/2004. (X.18.) Önkormányzati rendelet értelmében tilos közterületen bármit is tárolni. Községünkben gyakran előfordul, hogy hónapokig közterületen látunk pl. tűzifát, lerobbant személy-, és teherautót, lovas kocsit,stb.. Azon túl, hogy akadályozza az esteleges munkavégzéseket, télen a hó tolást, az utcaképet is erősen rontja. Kérjük a fenti rendelet betartását!

Segítségüket köszönjük.

 

TÁJÉKOZTATÁS LOMTALANÍTÁSRÓL

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és használók!

Az Önkormányzat szervezésében és megbízásából a DDH Nonprofit Kft. Kocsola Községben 2015. május 14-én lomtalanítást végez.

A lomtalanításból azon ingatlanok részesülhetnek, melyeknek nincsen tartozása a DDH Nonprofit Kft. felé és melyek a mellékelt regisztrációs lapot 2015. május 4-ig kitöltve eljuttatják az Önkormányzat részére. 

 

A lomtalanítás díja ingatlanonként 600 Ft+áfa (762.- Ft), melyet a regisztrációs nyilatkozat benyújtáásval egyidejűleg kérünk megfizetni.

 

A regisztrált ingatlanok elől a DDH Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon, az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, reggel 6 óráig helyezzék ki.

 

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.

 

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: működésképtelen háztartási berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).

 

A begyűjtő járat, adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

 

 

Veszettség elleni PÓT védőoltás Kocsolán

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet alapján a Magyar Állatorvosi Kamara Megyei Szervezetének hozzájárulásával és engedélyével Kocsola községben az ebek szervezett veszettség elleni PÓT védőoltására az alábbi helyen és időpontban kerül sor.

 

2015. május 06-án 8 órától - 9 óráig a Községházával szemközt, az ÁFÉSZ udvarban.

 

Az oltás díja kutyánként 3.000 Ft, amely magában foglalja a kötelezően alkalmazandó féreghajtó tabletta árát is. A háznál történő oltás díja 3.500 Ft.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a chippel nem rendelkező ebeket nem lehet beoltani. A chip behelyezésére ott helyben lesz lehetőség, amelynek díja további 3.500 Ft. 

 

Kérjük a tulajdonos hozza magával az eboltási bizonyítványt.

Az új eboltási igazolvány ára 500 Ft.

 

Tájkoztatjuk Önöket, hogy az érvényes veszettség elleni oltással nem rendelkező eb tulajdonosa a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 113 § (1) bekezdése értelmében 50.000 Ft pénzbírsággal sújtható, valamint az oltásból kimaradt ebeket ki kell írtani.

 

Kocsola, 2015. április 21..

 

                             dr Foki Csilla   sk.                                               dr Kántor György sk.

                                       jegyző                                                                  állatorvos

 

Tájékoztató

 

Tisztelt Ebtartó!

 

Kocsola község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

 

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsolai Kirendeltségén, illetve letölthetők a /userfiles/k/o/kocsola/files/Eb%C3%B6

ssze%C3%ADr%C3%B3%20adatlap%202015.%20%C3%A9s%20t%C3%A1j%C3%

A9koztat%C3%B3.doc honlapról; illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Kirendeltség részére az alábbi módokon:

·         Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 7212 Kocsola, Kossuth u. 59.

·         A Kirendeltségen leadható.

·         Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a kocsola1@gmail.com e-mail címre.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015.02.28.

 

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2015. február 28-át követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, úgy az be kell jelenteni a  Kirendeltség részére, a változást követő 15 napon belül.

 

Advent
Vendégház
Köztéri szobrok
Kocsola
Hivatal
Templom
Hainrode 2014
Cigány Bál 2015.01.31
Orvosi rendelő felújítása